Życzenia Prezydenta RP dla PSP i OSP

Komenda: KP Boleslawiec