Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

Komenda: KP Boleslawiec