Wsparcie dla jednostek OSP

Komenda: Lubin

W dniu 10 lipca 2020 roku w Auli  Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach zostały wręczone czeki okolicznościowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla przedstawicieli Jednostek OSP z terenu powiatu lubińskiego (OSP Ścinawa, OSP Tymowa, OSP Zaborów, OSP Parszowice, OSP Rudna, OSP Gwizdanów, OSP Chobienia, OSP Górzyn, OSP Orsk), które otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych: dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. To kontynuacja programu „Mały strażak”.  Nowe wyposażenie pomoże strażakom w prowadzeniu akcji zapobiegającym skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie powodzi, pożarów i wypadków drogowych. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli między innymi Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb.