Przypominamy

Komenda: Trzebnica

Już na początku września rejestrowaliśmy pojedyncze
przypadki pożarów w kotłowni lub sadzy w przewodach kominowych. Początek
października, mokry i chłodny w tym roku, jest ostatnim momentem, by
przygotować się do sezonu grzewczego. Zapobiegliwi zakupili już zapewne
opał. 

Jednak zanim na dobre uruchomimy piece warto:
– Przeprowadzić czyszczenie przewodów kominowych – jeśli nie będzie w nich sadzy, nie będzie się mogła zapalić.
– Sprawdzić stan techniczny komina. Poprzez szczeliny mogą przedostawać się produkty spalania  w tym dym i czad.
– Zapewnić właściwą wentylacje pomieszczeń, w których spala się opał, i do których zaliczam również kuchnie i łazienki z piecykami. Spalanie potrzebuje tlenu, gdy go brakuje wytwarza się czad, trujący, bardzo niebezpieczny tlenek węgla.
– Wykonać przegląd samego pieca, junkersa, a jeżeli ciepło uzyskiwane jest ze spalania gazu, sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Sprawność pieca bezpośrednio przekłada się na lepsze spalanie a co za tym idzie rosną oszczędności na paliwie.
– Rozważyć możliwość zainstalowania czujki tlenku węgla i gazu. A jeżeli ktoś już dysponuje czujką -sprawdzić stan baterii.
                                                                                mł. bryg Dariusz Zajączkowski