Pożar w obiekcie „Lidl” Centrum Dystrybucji

Komenda: KM Legnica

W dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 0.27 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, otrzymał zgłoszenie bezpośrednio z monitoringu instalacji wykrywania o zagrożeniu pożarowym w obiekcie „Lidl” Centrum Dystrybucji w Nowej Wsi Legnickiej nr 104. Dyżurny do zdarzenia zadysponował zastępy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej nr 2 oraz nr 1 w Legnicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Raczkowej. Po dojeździe na miejsce stwierdzono, pożar wielofunkcyjnego automatu szorująco – zamiatającego. Jednocześnie doszło do zapłonu gazu propan-butan z zaworu butli 11 kg. Pożar mógł stanowić zagrożenie rozprzestrzenienia się na kartony oraz drewniane palety składowane w bliskiej odległości od źródła pożaru. Wszyscy pracownicy obiektu ewakuowali się przed przybyciem zastępów, lecz jeden z pracowników próbował samodzielnie ugasić pożar przy użyciu gaśnicy proszkowej i doznał licznych poparzeń ciała. Pomocy medycznej udzielił poszkodowanemu mężczyźnie Zespół Ratownictwa Medycznego.

Podczas działań gaśniczych zabezpieczono miejsce zdarzenia, wyznaczono strefę zagrożenia, zamknięto dopływu gazu i energii elektrycznej do budynku, podano jeden prądu wody w natarciu na automat szorująco – zamiatający przy jednoczesnym schładzaniu płaszcza butli propan-butan kontrolując jej temperaturę przy użyciu kamery termowizyjnej.  Następnie po schłodzeniu butli zakręcono zawór i wyniesiono ją na zewnątrz w miejsce bezpieczne oraz podano drugi prąd wody celem dalszego schładzania jej płaszcza. Urządzenie, które się paliło wywieziono na zewnątrz budynku przy użyciu wózka widłowego dostarczonego przez pracownika obiektu i dogaszono przy użyciu dwóch gaśnic proszkowych. Następnie miejsce pożaru oddymiono i dokonano pomiarów na występowanie ewentualnych substancji szkodliwych.  Działania trwały łącznie 2 godz. 23 min. W akcji gaśniczej brało udział: 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Legnicy oraz 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Raczkowej.