Podsumowanie działań związanych z intensywnymi opadami deszczu

Komenda: Strzelin

Kilkudniowe intensywne opady deszczu , które przeszły nad powiatem strzelińskim w dniach 14-16 października bieżącego roku spowodowały, że strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej interweniowali ponad 31 razy. Powtarzające się intensywne opady,są wynikiem postępujących zmian klimatycznych, które przejawiają się wydłużeniem okresów bez deszczu oraz występowaniem nagłych i bardzo intensywnych opadów powodujących przekroczenie stanów alarmowych w rzekach, utrudnienia w ruchu komunikacyjnym czy zalanie piwnic w budynkach mieszkalnych, terenach rekreacyjnych oraz polach znajdujących się w ich dorzeczu. Strażacy w tym okresie podejmując szereg interwencji związanych z pompowaniem wody z piwnic budynków monitorowali również stan rzek, miejsca zalegającej na terenach rolniczych wody, ściśle współpracując w tym zakresie z przedstawicielami zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego oraz gminnego. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie Gminy Strzelin, gdzie wskutek wystąpienia z koryta rzeki Oława zalaniu uległy piwnice budynków mieszkalnych, stadion, park miejski oraz drogi:wojewódzka oraz powiatowa, Gminy Przeworno, gdzie koniecznym było zabezpieczenie workami z piaskiem kilku posesji w miejscowości Karnków, wykonywanie dodatkowych odpływów wody w rowach melioracyjnych znajdujących się przy zabudowaniach mieszkalnych, czy drodze w miejscowości Jegłowa, oraz Gminy Wiązów gdzie występująca z koryta na co dzień niewielka rzeka Gnojna stanowi realne zagrożenie dla budynków mieszkalnych w miejscowości Jaworów. W większości przypadków do usuwania skutków intensywnych opadów stosowano sprzęt oraz pompy znajdujące się na wyposażeniu strażaków Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu strzelińskiego. Wyjątek stanowiła interwencja związana z wypompowaniem wody z murawy stadionu miejskiego w Strzelinie, gdzie koniecznym było zastosowanie pompy wysokiej wydajności, którą do tego celu użyczono z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP z Jelcza Laskowice.

10-202010-2020

 

st.kpt. Jarosław Łuczak