Obozy harcerskie

Komenda: KP Boleslawiec

Podczas trwających wakacji, w ramach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa obozów wakacyjnych młodzieży, bolesławieccy strażacy nawiązali współpracę z organizatorami obozów harcerskich. Kilka razy wizytowano obozy w okolicy m. Kliczków, Przejęsław, Osieczów, Krępnica.

W trakcie zakładania obozów przeprowadzono m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, możliwości i warunki działań ratowniczych. Sprawdzono także możliwości ewakuacji z miejsc, w których odbywały się obozy. Omawiano z harcerzami problematykę dotyczącą pożarów w lasach, a także innych zdarzeń np. podczas wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Przekazano organizatorom ewentualne sugestie dotyczące bezpieczeństwa. W trakcie trwania wypoczynku młodzieży utrzymywane są kontakty z kierownictwem obozów. Na część spotkań zapraszano lokalne zastępy ochotniczych straży pożarnych powiatu bolesławieckiego.