Nabór do straży pożarnej

Komenda: KP Oława

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowiska:

  1. starszy ratownik-kierowca – nabór 2/2020
  2. starszy specjalista – nabór 3/2020

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23 lipca br. do godz. 15.00.

INFORMACJE WSTĘPNE:

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu ustalenie czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny.

Nabór do służby rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby:  2 stanowiska (etaty);

Nazwy stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne:

1. Stażysta, docelowo: starszy ratownik-kierowca (zmianowy rozkład czasu służby) – 1 etat
Miejsce pełnienia służby:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie
ul. Kutrowskiego 20; 55-200 Oława
JRG Jelcz-Laskowice

2. Stażysta, docelowo: starszy specjalista (codzienny rozkład czasu służby) – 1 etat
Miejsce pełnienia służby:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie
ul. Kutrowskiego 20; 55-200 Oława

Kandydaci mogą wziąć udział w obu naborach jednocześnie. Test sprawnościowy wystarczy zaliczyć jeden raz. Pełna treść ogłoszeń o naborze oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie BIP Komendy w zakładce: Praca -> Oferty pracy