Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Komenda: KM Legnica

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia: Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy”

SIWZ

zał. Nr 1 Formularz ofertowy

zał.Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

zał. Nr 4 Wzór Umowy

zał. Nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał. Nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw

zał. Nr 7 Oświadczenie wymagane  w zakresie obowiązków informacyjnych