Bardziej skuteczni podczas pożarów przewodów kominowych.

Komenda: Strzelin

18 listopada 2020 do strażaków podziału bojowego Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Strzelinie wprowadzono nowoczesny zestaw gaśniczy w postaci lanc kominowych wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym sprawne gaszenie przewodów kominowych mgłą wody.
Corocznie w okresie jesienno zimowym strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu strzelińskiego uczestniczą w kilkudziesięciu interwencjach związanych z gaszeniem przewodów kominowych, spowodowanych ich niewłaściwą eksploatacją. Dotychczas strzelińscy strażacy gasząc kominy, po wygaszeniu palenisk w piecach, stosowali do tego celu gaśnice proszkowe lub piasek. Pracując niejednokrotnie na znacznej wysokości, będąc w koszu strażackiego podnośnika , czy w przypadku braku możliwości jego bezpiecznego rozstawienia, stojąc na pochylonym często śliskim dachu budynku, starali się jak najsprawniej ugasić, powstały wewnątrz komina pożar. Podejmowane czynności gaśnicze były czasochłonne oraz uciążliwe, zarówno dla mieszkańców budynku, jak i samych strażaków. Jak podkreślił st.kpt. Michał Pięta przekazywany zestaw gaśniczy jest doskonałą alternatywą do szybkiego, a przede wszystkim bezpiecznego gaszenia przewodów kominowych . Odpowiednio zastosowana lanca gaśnicza pozwoli na ugaszenie powstałego pożaru minimalną ilością, bo około szklanką wody rozpraszaną pod dużym ciśnieniem od dołu do wnętrza komina, nie powodując przy tym żadnych uszkodzeń.

LancaLanca