XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda: Lubin

28 września 2019 r. w miejscowości Szklary Górne odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lubińskiego.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach :

■ ćwiczenie bojowe wg. Regulaminu zawodów
sportowo-pożarniczych OSP
z 10.02.2011 r.

■ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. wg.
Regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych OSP z 10.02.2011 r.

■ ćwiczenie bojowe dla MDP wg Regulaminu
Młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP-1/2010

■ bieg sztafetowy 400 m dla MDP wg Regulaminu Młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP-1/2010

            W zawodach udział wzięło 11 drużyn z jednostek OSP reprezentujących wszystkie gminy powiatu. Wyniki uzyskane przez drużyny w poszczególnych konkurencjach przedstawia poniższa tabela:

            Przebieg i organizację zawodów Sędzia Główny dh Piotr Wandycz ocenił pozytywnie. Dzięki właściwemu przygotowaniu się jednostek wykonywanie poszczególnych konkurencji było widowiskowe. Pozytywnie oceniono także dyscyplinę zawodników. Podczas zawodów do Komisji Sędziowskiej nie wpłynęły protesty.

fot. Piotr Krażewski