Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”

Komenda: Zgorzelec

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

 

 

Wytyczne akcji „Bitwa o wozy”