Ostatnia zmiana służbowa naszego kolegi

Komenda: Zgorzelec

W dniu 30.08.2019 r. uroczyście z kolegami pożegnał się mł. ogn. Dariusz Kropa, który z dniem 31.08.2019 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W związku z tym wydarzeniem o godz. 8.00 na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski, mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, funkcjonariusze oraz pracownicy komendy. W trakcie uroczystości mł. ogn. Dariusz Kropa złożył komendantowi meldunek o zakończeniu służby oraz  pożegnał  się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Mł. ogn. Dariusz Kropa rozpoczął służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej 01 kwietnia 1998 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

W 1999 roku ukończył w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP, następnie w 2012 roku ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Posiada duże doświadczenie zawodowe, które wykorzystywał w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, zdobyte doświadczenie przekazywał młodszym stażem strażakom w tym druhom OSP. W trakcie likwidacji zdarzeń wykazywał spokój i opanowanie. Wykazał duży profesjonalizm podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych m.in.:

w lipcu 2009 r. brał udział w działaniach związanych z likwidacją zagrożenia powodziowego w miejscowości Łagów.

w sierpniu 2014 r. podczas pożaru budynku wielorodzinnego w miejscowości Bogatynia brał czynny udział w ewakuacji mieszkańców z budynku łącznie ewakuowano 14 mieszkańców,  w styczniu 2015r. brał udział w działaniach gaśniczych związanych z pożarem bloku energetycznego na terenie Elektrowni Turów w Bogatyni,    w lutym 2016 r. brał czynny udział w działaniach gaśniczych podczas pożaru budynku wielorodzinnego w Bogatyni, podczas których to działań wykonywał działania związane z ewakuacją mieszkańców zagrożonego budynku.

w październiku 2017 r. w Bogatyni brał udział w działaniach, gdzie na skutek pożaru w piwnicy doszło do zadymienia budynku. Przeprowadzono wówczas ewakuację ponad 67 osób z budynku wielorodzinnego, a następnie udzielono pomocy poszkodowanym w zakresie KPP jak i opieki do momentu możliwego powrotu mieszkańców do mieszkań.

w listopadzie 2017 r. w Zgorzelcu podczas pożaru budynków gospodarczych jego działania i zaangażowanie przyczyniły się do nierozprzestrzenia pożaru na budynek mieszkalny i wiaty gospodarcze, gdzie były składowane materiały łatwopalne, w tym ciecze mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe.

w styczniu 2018 r. w Starym Zawidowie podczas pożaru budynków gospodarczych w których składowane były paliwa, jego działania i zaangażowanie nie pozwoliły na rozprzestrzenienie się ognia na zagrożone obiekty.

W okresie służby otrzymał srebrny medal za długoletnią służbę.

Podczas 20 lat służby awansował kolejno od stażysty, poprzez młodszego ratownika, młodszego ratownika kierowcę, operatora sprzętu specjalnego do starszego operatora sprzętu specjalnego. Jego wiedza z zakresu sprzętu wielokrotnie przyczyniła się do szybkiej naprawy sprzętu specjalistycznego.

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl]