Nowy samochód gaśniczy w KP PSP Trzebnica

Komenda: Trzebnica

W dniu 11
stycznia 2021 roku do podziału bojowego KP PSP w Trzebnicy został wprowadzony
nowy samochód gaśniczy średni GBA 3/28,5/4,3.

Zakup pojazdu był możliwy tylko przy znacznym wsparciu finansowym lokalnych samorządów. Asygnowane z tych źródeł pieniądze w połączeniu ze środkami z budżetu centralnego Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanymi przy akceptacji i wsparciu                       st. bryg. Marka Kamińskiego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu oraz dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sumie pozwoliły sfinalizować inwestycję, której koszt ostatecznie zamknął się w 850 tysiącach złotych.

Nowy pojazd
ratowniczo – gaśniczy, jako element nowoczesnego wyposażenia strażaków KP PSP w
Trzebnicy, będzie istotnym wsparciem w działaniach na terenie powiatu.
 Świadomość, że sprawne funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej ma
bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców stała u podstaw decyzji
o włączeniu się w sfinansowanie inwestycji przez Starostę, Burmistrzów i
Wójtów. 

Komendant
Powiatowy PSP w Trzebnicy bryg. Rafał Przybylok, doceniając tak owocną i
wymierną współpracę składa podziękowania:

Pani Małgorzacie Matusiak –
Staroście Powiatu Trzebnickiego;

Panu Arkadiuszowi Poprawie –
Burmistrzowi Miasta i Gminy Oborniki Śląskie;

Panu Markowi Długozimie –
Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebnica;

Panu Jakubowi Bronowickiemu –
Wójtowi Gminy Wisznia Mała;

Pani Agnieszce Wersta – Wójtowi
Gminy Zawonia;

Panu Robertowi Lewandowskiemu –
Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.

oraz

Radnym powiatowym i gminnym, bez
akceptacji których inwestycja nie doszłaby do skutku.

 mł. bryg. Dariusz Zajączkowski