Niebezpieczne pożary budynków mieszkalnych w święta w Bożego Narodzenia

Komenda: KP Boleslawiec

W piątek 25 grudnia 2020 r. tuż przed godz. 12 do Stanowiska Kierowania Komendanta PSP  w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze w kotłowni budynku jednorodzinnym w miejscowości Stare Jaroszowice. Po dojeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że z budynku jednorodzinnego z piwnicy wydobywał się dym, a wszyscy mieszkańcy znajdowali się już na zewnątrz. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu pomieszczeń oraz sprawdzeniu ich kamerą termowizyjną i detektorem wielogazowym. Na szczęście tym razem nie odnotowano ognia, a zadymienie powstało od pieca centralnego ogrzewania, więc strażacy wydali zalecenie dokonania jego przeglądu. W działaniach udział wzięły  zastępy z PSP w Bolesławcu oraz zastępy OSP Stare Jaroszowice i OSP Warta Bolesławiecka.

Kolejne zdarzenie w dniu 25 grudnia miało miejsce w Tomaszowie Bolesławieckim, kiedy ok. godz. 21 wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów potwierdzono, że wszyscy mieszkańcy znajdowali się już na zewnątrz budynku, w którym panowało silne zadymienie, a ogień widoczny był już na dachu. Działania strażaków pracujących w aparatach powietrznych polegały na gaszeniu pożaru przy użyciu wody, oddymianiu pomieszczeń oraz wykonywaniu niezbędnych prac rozbiórkowych. Po opanowaniu pożaru ratownicy dokonali również ewakuacji mienia, które nie uległo zniszczeniu. Niestety ze względu na dynamiczny rozwój pożaru straty wewnątrz budynku były znaczne. W akcji gaszenia udział wzięły jednostki straży pożarnej z PSP w Bolesławcu oraz zastępy OSP z Tomaszowa Bolesławieckiego, Warty Bolesławieckiej oraz Raciborowic, a ponadto Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja i Pogotowie Energetyczne.

Mając na uwadze powyższe zdarzenia, a także trwający sezon grzewczy budynków mieszkalnych Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu przypomina o obowiązkach, które wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

Ponadto w wyżej wymienionych obiektach co najmniej raz w roku należy też usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Zabronione jest także przechowywanie materiałów palnych takich jak opał stały oraz stosowanie wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temp. powyżej 100 oC jak np. piece centralnego ogrzewania.