KWPSP Wrocław

Informacje ogólne
Godziny urzędowania  
 Poniedziałek.......od godz. 7.30 - 15.30
 Wtorek.............od godz. 7.30 - 15.30
 Środa..............od godz. 7.30 - 15.30
 Czwartek...........od godz. 7.30 - 15.30
 Piątek.............od godz. 7.30 - 15.30
Skargi i wnioski
Dolnośląski Komendant Wojewódzki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje 
w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00
Telefony kontaktowe
KOMENDA WOJEWÓDZKA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu  ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Sekretariat KWPSP: 
Telefon: (071) 36 82 100 
Fax: (071) 367 33 74
E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego:  
Dyżurny operacyjny: (071) 36 82 236
Pomocnik dyżurnego: (071) 36 82 237
Pomocnik dyżurnego: (071) 36 82 243
Fax WSKR: (071) 36 82 244