Komunikat dotyczący zamknięcia KP PSP w Strzeliniey dla bezpośredniej obsługi interesantów

Komenda: Strzelin

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji poprzez:

 

1. EPUAP (/KPPSPStrzelin/KPPSPStrze)

2. email: kpstrzelin@kwpsp.wroc.pl

3. fax: +48 71 39 23 618

4. tel. +48 71 39 21 555

Kontakty telefoniczne:

SEKRETARIAT:   +48 47 871 84 00

WYDZIAŁ ds. OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH: +48 47 871 84 20

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH: +48 47 871 84 61

STANOWISKO ds. FINANSOWYCH: +48 47 871 84 60

STANOWISKO ds. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH: +48 47 871 84 07

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W STRZELINIE: +48 47 871 84 11

 

Kontakt osobisty będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.