III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Komenda: KP Oława

Do
16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody
Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny
Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych,
której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających
szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku
służb ratowniczych.

Nagroda
przyznawana jest w dwóch kategoriach.
W kategorii indywidualnej

(„Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji
ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona
w instytucji realizującej zadania ratownicze); w
kategorii instytucjonalnej

– przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi
działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować
ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące
funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują
bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko
pojętych zadań ratowniczych (np.
w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR,
GOPR).

Kandydatów
zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego
wniosku wraz z uzasadnieniem.

Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą
miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego
medyków
poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz
dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa
Rady Ministrów.

Szczegółowych
informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail:
mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin
konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie:
Wydział
Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego