III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Komenda: Trzebnica

Do 16 lutego 2020 r. można
zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu
Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji
służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających
szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb
ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w
dwóch kategoriach. W kategorii
indywidualnej
(„Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to
być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania
ratownicze); w kategorii
instytucjonalnej
– przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła
swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie
życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami
instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji
szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w
wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów
zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz
z uzasadnieniem.
Kapituła złożona z 13 członków przyzna
statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w
walkach o odzyskanie niepodległości
oraz dyplomy honorowe.
Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji
udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin
konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek
o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek
o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział
Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego