Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Komenda: KP Środa

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH,
prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują
codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej
PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć
oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została
opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach
internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie
aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania
Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Dzialania-realizowane-przez-Panstwowa-Straz-Pozarna/idn:37360