Ćwiczenia wojewódzkie „Bory 20”

Komenda: KP Boleslawiec

30 września 2020 roku na granicy powiatów : bolesławieckiego i zgorzeleckiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „Bory 20”. Organizatorem ćwiczeń był Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przy współudziale Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.
Głównym celem do osiągnięcia było zweryfikowanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w czasie epidemii z zastosowaniem wszelkich środków związanych z reżimem sanitarnym. Ustalenie stopnia przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach takich jak: pożar lasu czy powódź wymagających udziału sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego.
Scenariusz ćwiczeń składał się z dwóch epizodów:
* Epizod I – pożar lasu na powierzchni ok. 30 ha na terenie Nadleśnictwa Węgliniec , który obejmował następujące działania: podanie 14 prądów gaśniczych wody oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
* Epizod II – przepompowywanie wody z akwenu który zalewał pobliską miejscowość , ewakuowanie osób poszkodowanych oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy ponadto podwyższenie korony wału przeciwpowodziowego.
Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 107 osób i 41 samochodów pożarniczych w tym Kompania Specjalna Pompowa Kaczawa, Kompania Logistyczna Lubań , Kompania Gaśnicza Legnica oraz zastępy z KP PSP Bolesławiec.
Całość ćwiczeń oceniał zespół wyznaczonych rozjemców , którzy po zakończeniu ćwiczeń sporządzą ocenę wraz z wnioskami.